Montage

 

Aandachtspunt ondergrond en fundering 

Het tuinhuis, carport en garage wordt kant en klaar bij de klant geleverd. Bij tuinhuizen, carport en garage die door hun afwijkende formaat niet aan de eisen van de wegenverkeerswet voldoen, wordt het tuinhuis in delen vervoert en vindt de montage op locatie bij de klant plaats. 

Aandachtspunt ondergrond en fundering 

Op de plaats waar het tuinhuis in uw tuin komt te staan moet vooraf de fundering gereed worden gemaakt om het tuinhuis stabiel en vlak te laten staan. U dient te zorgen voor een Stevig, stabiel én waterpas ondergrond zodat het tuinhuis bij levering en of montage ter plaatse direct hierop geplaatst kan worden.

De ideale ondergrond voor een tuinhuis is een 15 centimeter dikke gewapende en vlakke betonplaat van dezelfde afmetingen van het tuinhuis, waarvan ca 5cm boven het maaiveld komt. Dit voorkomt dat de afvoer van slagregen tegen de wanden onder de grondprofielen naar binnen kan komen. Deze stijve constructie is minder gevoelig voor verzakkingen en scheuren. De kans dat deuren of ramen gaan knellen, is hierdoor onbestaande. De werkzaamheden voor het aanbrengen van de ondergrond vereisen de nodige ervaringen! 

Om te garanderen en zeker te zijn dat de ondergrond aan de gestelde eisen voldoen, adviseren wij de funderingswerken uit te besteden aan een lokale ervaren aannemer/stratenmaker. Zij hebben de ervaring en het specialisme met het uitvoeren van funderingswerken.

De ondergrond of fundering moeten voldoen aan een aantal vereisten:

  • De ondergrond moet in de basis stevig zijn;
    De ondergrond behoort vlak te zijn;
    De ondergrond is geheel waterpas;
    Daarnaast moet de ondergrond uiteraard de juiste afmeting hebben.

Indien wij bij levering constateren dat niet aan boven gestelde eisen is voldaan, behouden wij het recht van en:

- uitstellen van het plaatsen cq. montage/opbouwen van het tuinhuis/bouwwerk ter plaatse,

- berekenen transportkosten bij tweede levering.

Info persoons gegevens

Onderstaande overeenkomst informeert u over de privacy wet:

A - Door het aanvragen van een offerte zowel telefonisch als wel het invullen van het contactformulier op onze website Ten Berge tuinhuizen, gaat u akkoord met het verstrekken van uw persoonsgegevens.

B- Ten Berge tuinhuizen gebruikt enkel uw persoonsgegevens en de opslag hiervan voor het aanbieden van een vrijblijvende offerte en het verwerken van de facturen.

C- De medewerker van Ten Berge tuinhuizen is als enige medewerker bevoegd en middels wachtwoorden de beveiligde database te benaderen en de persoonsgegevens in te zien en te verwerken zoals genoemd onder pnt.B

D - Ten Berge tuinhuizen beperkt zich tot de strikt noodzakelijke persoonsgegevens voor het verwerken zoals onder pnt.B aangegeven en worden niet langer bewaard dan nodig is.

E- Aanvrager van een vrijblijvende offerte dient bij geen verdere interesse Ten Berge tuinhuizen hiervan te informeren. Ten Berge tuinhuizen zal de desbetreffende persoonsgegevens van de aanvrager verwijderen.

F- Ten Berge tuinhuizen wisselt uw gegevens niet uit met andere bedrijven en of derden of voor reclame doeleinden.

H- Mocht er onverhoopt onbedoeld informatie vrijkomen dan zal Ten Berge tuinhuizen direct de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte stellen en passende maatregelen nemen om het vrijkomen van verdere gegevens te voorkomen.

 

Bestelling

Via telefonisch overleg 06-21938623
Email: info@tenbergetuinhuizen.nl
Leveringsvoorwaarden: af bedrijf.
Betalingsvoorwaarden: 50% vooruitbetaling
Restbedrag op de dag van levering en montage.
Levertijd: in onderling overleg.
Transportkosten: geen binnen Nederland en naar buitenland berekend vanaf de grens.
Alle prijzen zijn inclusief montage en transportkosten incl.btw
Betaling door storting op: Rabobank: IBAN: NL44 RABO 0364 724 889
Kvk-nummer: 81871600

 

De website is met zorg en aandacht opgesteld, voor eventuele fouten of onjuistheden kunnen wij echter geen verantwoording nemen.