Montage

 

Aandachtspunt ondergrond en fundering 

Het tuinhuis, carport en garage wordt kant en klaar bij de klant geleverd. Bij tuinhuizen, carport en garage die door hun afwijkende formaat niet aan de eisen van de wegenverkeerswet voldoen, wordt het tuinhuis in delen vervoert en vindt de montage op locatie bij de klant plaats. 

Aandachtspunt ondergrond en fundering 

Op de plaats waar het tuinhuis in uw tuin komt te staan moet vooraf de fundering gereed worden gemaakt om het tuinhuis stabiel en vlak te laten staan. U dient te zorgen voor een Stevig, stabiel én waterpas ondergrond zodat het tuinhuis bij levering en of montage ter plaatse direct hierop geplaatst kan worden.

De ideale ondergrond voor een tuinhuis is een 15 centimeter dikke gewapende en vlakke betonplaat van dezelfde afmetingen van het tuinhuis, waarvan ca 5cm boven het maaiveld komt. Dit voorkomt dat de afvoer van slagregen tegen de wanden onder de grondprofielen naar binnen kan komen. Deze stijve constructie is minder gevoelig voor verzakkingen en scheuren. De kans dat deuren of ramen gaan knellen, is hierdoor onbestaande. De werkzaamheden voor het aanbrengen van de ondergrond vereisen de nodige ervaringen! 

Om te garanderen en zeker te zijn dat de ondergrond aan de gestelde eisen voldoen, adviseren wij de funderingswerken uit te besteden aan een lokale ervaren aannemer/stratenmaker. Zij hebben de ervaring en het specialisme met het uitvoeren van funderingswerken.

De ondergrond of fundering moeten voldoen aan een aantal vereisten:

  • De ondergrond moet in de basis stevig zijn;
    De ondergrond behoort vlak te zijn;
    De ondergrond is geheel waterpas;
    Daarnaast moet de ondergrond uiteraard de juiste afmeting hebben.

Indien wij bij levering constateren dat niet aan boven gestelde eisen is voldaan, behouden wij het recht van en:

- uitstellen van het plaatsen cq. montage/opbouwen van het tuinhuis/bouwwerk ter plaatse,

- berekenen transportkosten bij tweede levering.